Lønsumsafgift

Skal din virksomhed betale lønsumsafgift? Hvilken af de 4 metoder for lønsumsafgift gælder for din virksomhed? Hvilken lønsum er relevant for afgifter? Hvad skal indgå i grundlaget for lønsumsafgift?

Hvad er lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift/skat der pålægges virksomheder med salg af momsfri varer og ydelser.

Hvem skal betale lønsumsafgift:

Virksomheden skal registreres for lønsumsafgift, når grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder. Mange virksomheder kan undlade at lade sig registrere i opstartsfasen fordi lønsumsafgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr.
Organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfritagne spil og virksomheder med finansielle hovedaktiviteter skal kun registreres, hvis der er ansatte.

Virksomheder med aktiviteter, som er momsfri efter Momslovens § 13, skal som udgangspunkt betale den særlige lønsumsafgift. Reglerne herom er specielt interessante eller komplicerede (eller begge dele) inden for den finansielle sektor og personbefordring.

Nye regler fra SKAT for finansielle virksomheder:

Fra 1. marts 2013 skal den såkaldte 60/40-fordeling anvendes til opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder, der har ansatte beskæftiget med både lønsumsafgiftspligtige og lønsumsafgiftsfrie (momspligtige) aktiviteter. Dette gælder dog kun, når det ikke er muligt at fordele de ansattes tidsforbrug på de forskellige aktiviteter ud fra en tidsregistrering. Dvs. hvis virksomheden foretager faktisk tidsregistrering. Medarbejdere beskæftiget med rent momspligtige aktiviteter kan holdes helt uden for lønsumsafgiftsgrundlaget ved opgørelse efter 60/40-metoden.

60/40 fordelingen erstatter tidligere skøn, hvor det oftest var den delvise momsfradragsprocent, der blev anvendt til at reducere den ikke lønsumsafgiftspligtige del af lønnen.

60/40 fordelingen betyder, at der skal betales fuld lønsumsafgift af 60 % af lønnen, mens de resterende 40 % af lønnen kan reduceres med den delvise momsfradragsprocent.

Lønsumsafgiften i 2013:

Virksomheder der er lønsumsafgiftspligtige skal beregne lønsumsafgiften afhængig af virksomhedens aktivitet og organisationsform. De fleste virksomheder skal beregne lønsumsafgiften efter metode 4 (f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer, vognmænd, bedemænd, virksomheder med finansielle biaktiviteter)

Satserne i tabellen nedenfor er for 2013:

Metode Virksomhedens aktivitet 2013
Metode 1 Lotterier, Tipstjenesten og lign. Organisationer, fonde, foreninger og loger m.v. 6,37% af lønsummen
Metode 2 Virksomheder med finansielle hovedaktiviteter 10,9% af lønsummen
Metode 3 Virksomheder der udgiver eller importerer aviser 3,54% af værdien af salg af aviser
Metode 4 Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 4,12% af (lønsum +/-over/underskud med visse reguleringer)

Særligt for finansielle virksomheder, hvor lønsumsafgiften opgøres efter metode 2

Her er der tale om finansielle virksomheder med hovedaktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta.

For virksomheder inden for den finansielle sektor gælder følgende satser for lønsumsafgiften frem til 2021:

År Afgiftssatser i procent
2013 10,9
2014 11,4
2015 12,2
2016 13,6
2017 14,1
2018 14,5
2019 15,0
2020 15,2
2021 og fremefter 15,3

Lønsumsafgift, typiske udfordringer:

  • Planlægge virksomhedens aktiviteter for at minimere afgiftspligten
  • Planlægge og tilrettelægge forholdene for at minimere de beløb, der skal betales i lønsumsafgift
  • Sikre korrekt afregning af lønsumsafgift og undgå efterbetalinger og bøder.

Sådan løser vi dine udfordringer

  • Vi deltager i struktureringen af virksomhedens transaktioner og organisation
  • Vi opdaterer dig om ny lovgivning, nye afgørelser og anden relevant udvikling
  • Vi assisterer i forbindelse med oplæring og instruerer dine medarbejdere
  • Vi er sparringspartner når ændringer skal implementeres og problemstillinger skal løses.

Kontakt os

Anders Strandet Jepsen

Partner, Financial Services Tax/VAT

Tlf: 3945 3381

Anette Henriksen

Senior Manager, FS Tax/VAT

Tlf: 3945 3903

Følg PwC