Anvender I de nye momsregler for konsignationslagre?

26/02/20

Har I overblikket over, hvordan jeres virksomhed skal indberette salg og overførsel af varer i forbindelse med konsignationslagre i andre EU-lande?

Den 1. januar 2020 trådte de nye EU-regler om konsignationslagre i kraft. Disse regler medfører, at man nu under visse forudsætninger kan have ejerskab til varer placeret på et konsignationslager i et andet EU-land, uden at dette medfører en momsregistreringspligt. Der foreligger særlige krav til konsignationsaftalen, som vi har præciseret i vores tidligere nyhed.

Skattestyrelsen har den 28. januar udsendt en nyhed om de nye regler for EU-salg uden moms. Hermed præciseres det, hvorledes der skal ske indberetning i forbindelse med salg og overførsel af varer i forbindelse med konsignationslagre.

På nuværende tidspunkt er der ikke oprettet noget elektronisk angivelsessystem, hvorfor indberetningen vedrørende konsignationslagre skal ske manuelt. Vi har beskrevet denne proces nedenfor.

Hvornår skal der indberettes?

Der skal fremover indberettes, hvis din virksomhed har indgået en konsignationsaftale, som er omfattet af fritagelsen for momsregistrering i et andet EU-land.

Indberetningen skal ske enten

 • på tidspunktet, hvor virksomheden sender varer til et andet EU-land, og disse bliver lagt på konsignationslager, eller 
 • hvis den forventede køber ændres til en ny køber, eller 
 • hvis varerne tages retur, hvormed er ikke sker et endeligt salg.

Indberetningen skal ske i den periode, hvor handlingen foretages. Dette gælder også, hvis der inden for samme periode både sker oprettelse af konsignationsaftale med en forventet køber samt en ændring af køberen. I de tilfælde er det ikke længere aftaleparten, der aftager varerne, som er overført til konsignationslageret, hvormed der så skal ske indberetning bestående af to linjer på EU-salgslisten. Angivelsen skal derfor indeholde én linje, som angiver oprettelsen af konsignationsaftalen samt én linje, som angiver den nye køber.

Hvordan skal der indberettes?

Der skal indberettes til EU-salg uden moms. Skattestyrelsen har dog oplyst, at der vil være en overgangsperiode, hvor der ikke kan ske angivelse via TastSelv ”EU-salg uden moms”, men hvor virksomhederne i stedet vil være forpligtede til at sende deres angivelser via kommunikationsfunktionen ”kontakt” i TastSelv.

Her skal I indberette nedenstående oplysninger:

 • Sælgers momsnummer (dvs. jeres)
 • Perioden for angivelsen
 • Købers momsnummer.

Derudover skal det angives,

 • om varerne er overført til konsignationslageret,
 • om der er sket en ændring af køber; i sådanne tilfælde skal dennes momsnummer også anføres,
 • om varerne er returneret til Danmark, og der foreligger ikke et salg.

Indtil videre skal ovenstående oplysninger angives ved en filoverførsel enten på baggrund af en CSV-fil eller under en ANSI-kodning, hvis man laver filen i Note-pad.

Filen skal indberettes via TastSelv, hvilket Skattestyrelsens guide vejleder til.

Har din virksomhed også almindeligt EU-salg uden moms, som ikke overføres til et konsignationslager, skal angivelse heraf fortsat ske på almindelig vis via Tast-Selv, hvormed du skal angive på to måder.

Det er endnu uvist, om der efter overgangsperioden vil kunne anvendes en enkelt fil for både almindeligt EU-salg uden moms og overførsel af varer til konsignationslagre, men vi forventer, at oplysningerne vil kunne samles i én filoverførsel.

Bør I ændre jeres systemopsætning?

Reglerne for varer på konsignation medfører desuden, at jeres økonomistyringssystemer skal kunne håndtere den momsmæssige behandling på sådanne transaktioner. Vi anbefaler, at I vurderer og undersøger, om der skal tildeles særskilte momskoder for varer, som flyttes til konsignationslagre med efterfølgende salg, eller om dette skal håndteres på anden vis.

PwC anbefaler, at I på denne baggrund får ændret jeres systemopsætning til at kunne identificere følgende transaktioner/oplysninger:

 • Oplysninger, som skal anvendes til indberetning på hhv. EU-salgslisten og på momsangivelsen, herunder mængde, pris og tidspunkt, hvor der sker transaktioner af varerne.
 • Fysisk transport/flytning af varer til konsignationslagreret. 
 • Salg af varer til forventet køber fra konsignationslageret inden 12 måneder efter flytning. 
 • Salg af varer til ikke-forventet køber i landet, hvor køberen befinder sig, og konsignationslageret er placeret. Her skal I være opmærksomme på eventuel registreringspligt. 
 • Salg af varer til ikke-forventet køber i et andet EU-land, end hvor konsignationslageret er placeret. 
 • Tilbageførsel/returnering af varer fra konsignationslageret i andet EU-land til jer i Danmark.
 • Salg af varer fra konsignationslageret til en kunde i Danmark.
 • Tilintetgørelse af varer på konsignationslageret.

Der er mange afgørende faktorer for jeres virksomhed i forbindelse med systemopsætningen for håndteringen af konsignationslagre, og der er mange relevante overvejelser.

Kontakt PwC’s momsafdeling

Følg med i PwC’s nyheder. Vi vil løbende holde dig og din virksomhed opdateret om de nye quick fixes og implementeringen i praksis. 

Hvis du eller din virksomhed har spørgsmål til moms, udarbejdelse af standardfil for indberetning af EU-salg uden moms – både almindeligt og i forbindelse med konsignationslagre og systemopsætning – eller hvis du har brug for hjælp til andre problemstillinger i forbindelse med de nye quick fixes, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Irene Drejsig Petersen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3424

Manon Louise von Rosen

Senior Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9153

Følg PwC