Grøn omstilling

Momsvejledningen

Det er i stigende grad blevet mere normalt for virksomheder at sætte fokus på den grønne omstilling i den daglige drift. Det kan fx være gennem reduktion af forbruget af plastik ved anvendelse af bæredygtigt merchandise, overgang fra firmabil til firmacykel og ved bekæmpelse af madspild mv.

Der skelnes momsmæssigt ikke mellem udgifter, der afholdes i forbindelse med den grønne omstilling og almindelige “ikke-grønne” udgifter. Hvis en virksomhed imidlertid indfører konkrete tiltag ud fra en bæredygtig betragtning, kan virksomhedens momsforhold dog ændre sig.

Eksempler på bæredygtige tiltag:

Skift fra fri bil til fri cykel til medarbejdere i virksomheden

Indkøb af cykler er, til forskel fra de særlige momsregler om biler, omfattet af de almindelige regler om momsfradrag.

Se mere under "Momsfradrag"

Kantineordning hvor overskydende frokost kan tages med hjem af medarbejdere uden beregning

Mad der stilles rådighed for medarbejdere uden beregning anses for udtaget til privat brug.

Se reglerne under "Udtagning til privat brug"

Indkøb af drikkedunke til medarbejdere med henblik på at reducere anvendelsen af plastikkrus

Indkøb af drikkedunke til medarbejdere er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget, hvis de foræres til medarbejderne. Hvis drikkedunkene imidlertid påføres virksomhedens logo og har en indkøbspris på under DKK 100 ekskl. moms er der fuld fradrag for udgifterne til drikkedunkene. 

Hvis drikkedunkene er virksomhedens ejendom, er der fradragsret, da der er tale om en driftsudgift.

Se reglerne under "Reklameartikler"

Opladning af elbiler via ladestandere

Der er på nuværende tidspunkt ikke særregler for momsbehandlingen ved køb/leje af tilbehør til elbiler samt løbende drift, hvorfor der gælder de samme momsregler som for udstyr til ”almindelige” benzin- og dieseldrivende biler.

På den baggrund har vi nedenfor udarbejdet en skematisk oversigt over momsbehandlingen ved etablering og drift af ladestandere på virksomhedens egen lokation:

Etablering og drift af elladestandere uden afregning

Køretøjs art

Køretøjets anvendelse

Fradragsret

Personbiler

uanset brug i virksomheden

Intet fradrag

Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt ikke over 3 tons:

Kun i virksomheden
(gule plader)

Fuldt fradrag

Ikke kun i virksomheden (papegøjeplader)

Fuldt fradrag

Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over 3 tons:

Kun i virksomheden

Fuldt fradrag

Ikke kun i virksomheden

Fradrag efter et skøn

Etablering og drift af elladestandere til salg af el

Salg af el er momspligtigt og etablering og drift af elladestandere til salg af el berettiger til fuldt fradrag uanset køretøjets art og anvendelse.

Læs mere i vores publikation om opladning af elbiler via ladestandere her.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Følg PwC