Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv

14/02/19

Moms- og skatteretten stiller i princippet de samme krav til specifikationsgraden, når to parter udveksler ydelser. Imidlertid ses der ofte store forskelle i praksis, hvor skattemyndighederne transfer pricing-mæssigt ofte accepterer, at principalen ikke selvstændigt udfakturerer management fees, og de dermed i realiteten ”nettes” med varetransaktioner. En ny dom fra EU-domstolen understreger, at momsretten stiller store krav til specifikationsgraden i byttehandler. Der er derfor et samspilsproblem, som er vigtigt at være opmærksom på.

Den 10. januar 2019 afsagde EU-domstolen en interessant dom, der understreger betydningen af, at leverancer skal specificeres mellem de involverede parter for at opfylde momslovens fakturakrav.

A Oy var en finsk virksomhed, specialiseret i miljøydelser til industrien og byggebranchen, herunder nedrivning. I den konkrete sag havde man aftalt en nedrivningsopgave med en kunde. En del af affaldet fra nedrivningen bestod af metalskrot, der repræsenterer en værdi. A Oy videresolgte dette metalskrot til tredjemand og modregnede værdien heraf i prisen på selve nedrivningen. Herved blev transaktionen med at købe metalskrot fra bygningsejer usynlig, da transaktionen aldrig blev defineret i forhold til fakturering eller i øvrigt.

EU-domstolen forkastede den ”netting”, der var sket og fastslog, at denne var i strid med momsretten.

EU-domstolen tog ikke stilling til konsekvenserne for de virksomheder, som bruger netting, da dette er et anliggende for de enkelte medlemsstater. Dette er således et spørgsmål, som medlemsstaterne selv må forholde sig til. I Danmark tillader momsloven ikke ”netting” i en byttehandel.

Der er ingen tvivl om, at særligt i de lande, der opkræver renter og bøder af ikke-afregnet salgsmoms, vil et reduceret salgsmomsgrundlag forårsaget af ”netting” kunne betyde, at virksomheden mødes af et krav på renter og bøder.

Så sagen handler om meget mere end blot overholdelse af fakturakrav, fordi ”netting” reelt er udtryk for, at foretagne leverancer ikke synliggøres og dermed et udtryk for, at fundamentale principper i momsretten herved bliver neutraliseret.

Dommen kan også få betydning for de samspilsproblematikker, der eksisterer mellem moms og TP. Mange selskaber med en principal model undlader typisk at udfakturere et management fee, da det ikke har nogen betydning for indkomsten, der lægges i rutineenhederne, om det udfaktureres eller ej, og da man ofte har problemer med at opnå fradrag i modtagerlandet for et management fee. I en situation, hvor principalen køber færdigvarer fra sin kontraktproducent i udlandet og samtidig leverer management service ydelser den anden vej, finder der i realiteten en ”netting” sted, som vil kunne udgøre en momsmæssig risiko.

Kontakt os

Hvis du har brug for bistand til at identificere, om din virksomhed bruger ”netting” eller er ramt af de samspilsproblematikker, der kan være i krydsfeltet mellem moms og TP, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din virksomheds forhold med henblik på en afklaring heraf.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Troels Kjølby Nielsen

Partner, TP & Dispute Resolution , PwC Denmark

Tlf: 3945 3213

Følg PwC