Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Claus Hartmann Lund

Claus Hartmann Lund

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Claus Hartmann Lund er partner i Digital Trust, som er en funktion under Risk Assurance. Claus er ansvarlig for levering af it-revisionsydelser, tredjepartserklæringer samt certificeringsydelser i forhold til udvalgte ISO standarder såsom ISO9001 ISO27001.

Claus’ ekspertise omfatter revision af og rådgivning om forretningsgange og interne kontroller i virksomheder med kompleks it-infrastruktur og komplekse it-systemer.

Claus har desuden stor ekspertise i tredjeparts-erklæringer i forbindelse med outsourcing af virksomheders processer og it-systemer. Det gælder eksempelvis ISAE 3000, ISAE 3402 og ISRS 4400 i relation til it-sikkerhed, kontroller i it-systemer og forretningsprocesser og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Endelig er Claus faglig ansvarlig for PwC Danmarks ISO certificeringsydelser. PwC Danmark leverer ISO certificeringer gennem vores hollandske certificeringsselskab PwC Certification.

Hans kunder består af outsourcingvirksomheder og virksomheder med komplekse processer eller it-anvendelser, herunder virksomheder inden for den finansielle sektor.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Claus, hvis du har brug for rådgivning og sparring om it-sikkerhed, behandling af personoplysninger eller ISO-certificering.

 

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3089

E-mail

Erfaring

  • Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Særlig indsigt i

  • It- og informationssikkerhed
  • It-krav i den finansielle sektor
  • Revision af processer og interne kontroller
  • ISO certificering
  • Personoplysninger - GDPR

Kundetyper

  • Store private virksomheder
  • Den offentlige sektor – stat og kommuner
  • Den finansielle sektor