Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jens Weiersøe Jakobsen

Jens Weiersøe Jakobsen

Partner, Assurance, PwC Denmark

Jens Weiersøe Jakobsen arbejder ud fra Aarhus-kontoret og er partner i Assurance med fokus på større internationale virksomheder.

Jens har omfattende erfaring med revision og rådgivning af større internationale koncerner, herunder børsnoterede selskaber og familieejede virksomheder.

Udover ansvaret for styring af globale revisioner har Jens bl.a. erfaring med M&A, ledelsesrådgivning, IFRS, optimering af processer og forretningsgange, danske og internationale skatteforhold samt generel corporate governance.

Netværk

Jens har gennem en lang årrække været eksaminator/censor ved eksamen til statsautoriseret revisor og deltaget i en række faglige netværk.

Jens er medlem af VL 44.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jens for en drøftelse af PwCs revisions- og rådgivningsydelser.

Kontaktinformation

Tlf: 2116 8694

E-mail

Erfaring

 • Revision og rådgivning af større internationale koncerner
 • herunder børsnoterede selskaber og store familieejede virksomheder

Særlig indsigt i

 • Styring af globale revisioner
 • M&A
 • Risikostyring
 • Finansiel rapportering
 • Ledelsesrådgivning
 • IFRS
 • Optimering af processer og forretningsgange
 • Danske og internationale skatteforhold
 • Corporate governance.

Kundetyper

 • Internationale koncerner
 • Familieejede virksomheder
 • Børsnoterede selskaber
 • Fonde